Kroniek

De beginjaren (1969-1978)

De club werd onder de naam "Herentals-Express" op 10 september 1969 opgericht door Jan Van Roey, Alfons Cabuy en Frans Wuyts.

De naam verwees naar de sponsor Roland Vercammen, die in die tijd de "Express-bar" in de Zandstraat uitbaatte.

De thuishaven van de club werd "de blaas", de toen pas opgerichte tijdelijke sporthal in het rijkssportcentrum te Herentals.

Een bescheiden begin, want men kon in "de blaas" maar op 4 terreinen spelen. In 1970 telde de club 24 leden, waarvan de meesten op de foto hieronder staan. Deze foto werd getrokken in "de blaas" in 1970.

Op de foto zie je onderaan (gehurkt) van links naar rechts: Wim Van Sande, Frans Dens, Jul Drybooms, Sooike Wuyts, Sus Van Sande, Fons Cabuy en Marcel Van Sande; En bovenaan (staande): Lief Rombout, Hilde Symons, Jef Drybooms, Josée Mertens, Marc Dens, Liliane Robberechts, Paula Laenen, Christa Keith, Walter Van Doninck, Hilda Boonen, Irene Van Mol, Jan Van Roey, Josefine Wuyts, Imelda Vleugels.

Roland Vercammen was voorzitter tijdens de eerste 2 jaar van het bestaan van de club. Een secretaris was er nog niet, en Marcel Van Sande was de penningmeester.

Het lidgeld bedroeg toen 400 BEF/jaar (~10 €/jaar).

De club sloot zich in 1970 ook meteen aan bij de Koninklijke Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs (KAVVV), en kreeg stamnummer 22.

De spelers trokken wekelijks naar Antwerpen om competitie te spelen. Alfons Cabuy had voor de spelers koffertjes in hout gemaakt om raketten en pluimpjes in mee te nemen. Wanneer spelers uit Herentals met die koffertjes aankwamen kon de leute bij de mannen van 't stad niet op!

In 1972 kreeg de club voorzitter nr. 2: Frans Dens. En in 1973 kreeg de club al voorzitter nr.3: Sus Van Sande.

De clubkas was op dat moment zo goed als leeg.

Sus en zijn vrouw Hilda Boonen hebben de clubkas toen gered door een steunkaartenverkoop te organiseren

Op de foto hierboven, getrokken in de blaas in die periode zie je Hilda Boonen en Frans Wuyts, in tenue, klaar voor de strijd.

De steunkaartenverkoop was een groot succes in Herentals en omstreken, en hierdoor werd de club meteen ook bekend.

Later dat jaar kwam er een andere sponsor aangetrokken via Jan Van Roey: "General Chocolate" (De Beukelaer).


In 1974 kreeg de club voorzitter nr.4: Tony (Gaston) Janssens. De naam wijzigde naar badmintonclub "General Chocolate". In dat jaar werden er ook nog steunkaarten verkocht zo bleek, maar door onverlaten, voor eigen rekening. De club wist van niets. In dat jaar vond ook de 1ste verbroedering met badmintonclub "Blau-Weiss" uit Oberthal (Duitsland) plaats.

Op de foto hierboven, getrokken in de sporthal van "De Broeders" in 1975, zie je Paula Laenen (links) en Gusta Van Peer (rechts).


Eind 1977 stopte het voorzitterschap van George Luchtenberg toen die voor zijn werk verhuisde naar Australië. En in 1978 kreeg de club voorzitter nr.6 Jan Van Roey, die voor één jaar het roer in handen had...

20 jaar Sooike-Peter-Christel

(1979-2001)

In Juni 1979 werd Sooike (Frans Wuyts) tot voorzitter nr.7 verkozen. Peter Van Grieken werd tot secretaris verkozen. En Marcel Van Sande bleef penningmeester.

Ook Jef Tegenbos, Luc Van Kerkhoven, en Thea Seré werden herkozen. En Chris Cambré, Pol Vaernewijck, en Hugo Van Der Heyden vervoegden het bestuur als nieuw verkozenen. Wegens het stopzetten van de sponsoring door "General Chocolate" werd toen ook de naam veranderd in "Herentalse BadmintonClub".

Het lidgeld was toen 750 BEF / jaar (~ 18 €/jaar) en er waren 67 leden.

van links naar rechts: Frans Dens, Marleen Wouters, Chris Cambré, Marc Dens, Paula Laenen, Pol Vaernewijk, Chris Wouters, Hilde Simons, Jef Drijbooms, Peter Van Grieken en Sooike Wuyts.

Op 1 oktober 1979 werd het nieuwe sportcomplex "De Vossenberg" geopend, en verhuisde de club ook meteen naar deze nieuwe stek, waar er op acht velden kon worden gespeeld.

Aanvankelijk werd er enkel op maandagavond gespeeld in "De Vossenberg". De competities werden toen nog in sportcomplex BLOSO afgewerkt.

In 1981 brandde een gedeelte van "De Vossenberg " af en moest er een half jaar uitgeweken worden naar BLOSO waar men enkel op zondagavond kon spelen.

In dat jaar wordt Patrik Bulteel lid van de club.

Op 12/09/1981 trok de club met een 20-tal leden naar Propsteierwald voor een 1ste badmintonontmoeting met de daar gelegerde Belgische militairen.

En in dat jaar op 17/09/1981 organiseerde de club ook haar 1ste BBQ op "Den Brink".

In het seizoen 1982-83 speelde de club elke week in "De Vossenberg" op maandagavond, en ook op vastgelegde data op donderdagavond, in functie van de competitie (dus niet elke donderdag).

In juni 1982 werden Sooike Wuyts (voorzitter) en Peter Van Grieken (secretaris) voor 3 jaar herkozen.

De rest van het bestuur bestond toen uit Marcel Van Sande (schatbewaarder), Walter Cleymans, Jef Tegenbos, Cees Kluytmans, Marc Goossens, Robert Van Breen, en Pol Vaernewyck. Het lidgeld was toen 1000 BEF/jaar (~25 €/jaar).

In 1983 werd Christel Tiebos lid van de club, en op de eerstvolgende Algemene Vergadering werd ze ook reeds lid van het bestuur. Op het einde van dat jaar vond in juni ook de eerste jumelage met badmintonclub Apollo plaats in IJsselstein, en deze ontmoeting werd gewonnen door de Nederlanders.

Op de foto hierboven, zie je Sooike Wuyts op de infobeurs in september 1983 in "De Vossenberg", waar HBC een stand had.

In mei 1983 sluit de club voor het eerst aan bij de NBL (Nederlandstalige Badminton Liga), in 1978 opgericht als onderdeel van de Belgische Badminton Federatie (BBF).

In 1984 namen voor het eerst spelers van HBC deel aan NBL tornooien en competities. De focus binnen de club lag toen echter nog sterk op de KAVVV competitie en de individuele kampioenschappen KAVVV.

In 1984 werd Ronny Hoefkens lid van de club. Er wordt in die periode elke maandagavond in "De Vossenberg" gespeeld en ook elke donderdagavond om de 14 dagen.

In Mei 1985 kon de club via Jan Van Roey terug "General Chocolate" als sponsor aantrekken, voor het volgende seizoen (jaarlijks contract).

In dezelfde maand heeft ook op 25-27 mei de laatste ontmoeting met "Blau-Weiss" uit Oberthal in Herentals plaats.

En later dat jaar, op 28 september heeft de 4de en laatste ontmoeting met Propsteierwald plaats in BLOSO.

In september 1985 werd er gestart met jeugdwerking onder impuls van Christel Tiebos. De trainingen vonden plaats op maandag van 17u00 tot 18u30

Op de foto hierboven, genomen in 1985 in de sportzaal "De Vossenberg", zie je van links naar rechts: Christel Tiebos, Jurgen Van Breen, Bjorn Borghs, Stijn Vaernewyck en de toenmalige Herentalse schepen van sport Willy Poortmans.

Op de foto hierboven, genomen in april 1985, zie je van links naar rechts: Theo De Sobrie, Sooike Wuyts, Walter Cleymans en Patrik Bulteel. In 1986 veranderde de club haar naam naar badmintonclub "Meurisse Herentals", naar de productnaam op de shirts van de sponsor.

Op de foto hierboven, getrokken in 1986, zie je onderaan (zittend) van links naar rechts: Jan Van Roey, Peter Van Grieken, Sooike Wuyts en Marcel Van Sande.

Bovenaan zie je van links naar rechts: Odette Dillen, Jules Drybooms (clubkampioen HE 1985-86), Christel Tiebos (clubkampioen DE 1985-86), en Bernadette Van Rompaey.

Op de foto hierboven, getrokken in 1987 in de sportzaal "De Vossenberg", zie je van links naar rechts: Kristine Wuyts, Christel Tiebos, Paula Laenen en Josée Mertens, achter een reclamebord van de sponsor van de club.

In 1987 bestond het bestuur uit Sooike Wuyts (voorzitter), Peter Van Grieken (Secretaris), en Marcel Van Sande (Penningmeester). De overige bestuursleden waren: Christel Tiebos, Patrik Bulteel, Stefan Hallet, Leo Tegenbos, en Robert Van Breen. De club telde toen 77 leden (29 dames, 42 heren en 6 jeugdspelers).

Eind 1988 viel de sponsoring door General Chocolate weg, en veranderde de naam van de club terug in Herentalse BadmintonClub (HBC).

In 1989 vierde HBC op zondag 20 december haar 20-jarig bestaan in "De Vossenberg" met een tentoonstelling.

Tegelijkertijd werden in de sporthal de jaarlijkse clubkampioenschappen enkelspel gespeeld.

Die dag was er ook een delegatie van Oberthal op bezoek, om mee te vieren. De club telde op dat ogenblik 72 leden (20 dames, 33 heren en 19 jeugdspelers).

Er waren 10 leden aangesloten bij NBL en 72 bij KAVVV.

In 1990 werd Christel Tiebos de nieuwe penningmeester van de club. Ze volgde Marcel Van Sande op, die het 20 jaar had volgehouden als penningmeester.

In 1992 bestaat het bestuur uit Sooike Wuyts (voorzitter), Peter Van Grieken (Secretaris), Christel Tiebos (Penningmeester). De overige bestuursleden waren: Patrik Bulteel, Jan Drybooms, Leo Tegenbos, en Liesbeth Vandoninck.

In dat jaar organiseerde HBC haar 1ste quiz op 25 april in zaal Nieuwland. De reden was dat de belangstelling voor de jaarlijkse kaartprijskamp zeer sterk was teruggelopen.

De club telde in dat jaar 101 leden (33 dames, 43 heren en 25 jeugdspelers).

Het lidgeld was 2200 BEF/jaar (~55 €/jaar).

0p 15/10/1994 viert de club haar 25-jarig bestaan in zaal "Den Hertog" waar er met 64 personen aan tafel werd geschoven. Op 9/12/1994 wordt de club ontvangen door het stadsbestuur van Herentals met een receptie ter

gelegenheid van haar 25 jarig bestaan.

In dat jaar komt er ook de 1ste kast van de club in de zaal "De Vossenberg".

In 1995 verdween Leo Tegenbos uit het bestuur en Viv Smets en Johan Temmerman kwamen erbij.

Op de foto hierboven, getrokken in juli 1996 in sporthal "De Vossenberg", zie je Benny Van Peer en Ronny Hoefkens, beiden meerdere malen clubkampioen.

In 1997 verdwenen Jan Drybooms en Viv Smets uit het bestuur, en Dirk Engelen en Ronny Hoefkens kwamen erbij. In december van dat jaar werd Dirk Pauels lid. Het lidgeld bedroeg toen 2400 BEF/jaar (~60 €/jaar).

Op de foto hierboven, getrokken in augustus 1998, zie je het toenmalige bestuur van HBC (met partners) van links naar rechts: Henriette Ost, Paula Laenen, Rita Heylen, Sooike Wuyts, Dirk Engelen, Christel Tiebos, Lieve Claeys , Peter Van Grieken, Patrik Bulteel, Rita Geukens , Ronny Hoefkens, Johan Temmerman, Bert Vervecken en Liesbeth Vandoninck

In 1999 veranderde de NBL (Nederlandstalige Badminton Liga) haar naam in VBL (Vlaamse Badminton Liga).

Op het einde van dat jaar wordt er tot een ledenstop overgegaan bij de jeugd wegens te groot succes.

Er waren toen vier trainers actief: Jean Verbeeck, Ludo Boeckx, Christel Tiebos en Peter Van Grieken.

In 2000 bestaat het bestuur uit Sooike Wuyts (voorzitter), Peter Van Grieken (Secretaris), Christel Tiebos (Penningmeester). De overige bestuursleden waren: Patrik Bulteel, Ronny Hoefkens, Johan Temmerman, Liesbeth Vandoninck, Ludo Boeckx, en Dirk Pauels.

In september 2000 werd de sportvloer in zaal "De Vossenberg" vernieuwd, waarna er op 10 i.p.v. op 8 terreinen kon worden gespeeld.

In 2001 gaf Peter Van Grieken na 22 jaar de fakkel door aan Dirk Pauels, die de nieuwe secretaris werd. Peter werd ere-secretaris.

In dat jaar speelde David Boer uit IJsselstein ook één seizoen in Herentals badminton, gedurende de periode dat hij stage liep in Antwerpen.

Wanneer David in de jaren daarna meespeelde voor Apollo tijdens de jumelages, droeg hij dikwijls het HBC shirt uit die periode (een wit shirt met het 1ste logo van HBC in het groen op de rug).

Een leuke foto uit 2002 getrokken in "De Vossenberg" op een jeugdtraining; Van links naar rechts zie je Sam Puls, Marnix Vrancken en Rik Puls.

In 2003 bestond het bestuur uit Sooike Wuyts (voorzitter), Dirk Pauels (secretaris), Christel Tiebos (penningmeester). En de overige bestuursleden waren Patrik Bulteel, Ronny Hoefkens, Johan Temmerman, Leen Bulteel en Ludo Boeckx. De club heeft 103 leden (een record tot dan toe) en het lidgeld was 60 €/jaar.

In 2004 kreeg HBC nieuwe T-shirts gesponsord door HENCO. Het waren rode T-shirts met op de rug het 1ste logo van HBC in het wit, en op de borst in het klein het logo van HENCO. Ieder lid kreeg één shirt gratis. De T-shirts waren te koop aan 10 €/shirt.

Op zaterdag 14 Mei 2005 ging de Vlaamse Badminton Liga Masters finale door in sporthal De Vossenberg, met logistieke ondersteuning van onder andere HBC!

In 2005 kwamen Andrew Peiman en Carla Tiebos bij het bestuur. Patrik Bulteel en Leen Bulteel verdwenen uit het bestuur. De club telde 115 leden (49 heren, 27 dames, 39 jeugdspelers) en het lidgeld was 65 €/jaar.

In 2007 kwam Iris Heymans bij het bestuur.

Op bovenstaande foto genomen in 2007 in Den Brink tijdens de Algemene Vergadering (die werd gevolgd door de jaarlijkse BBQ) zie je van links naar rechts de clubkampioenen van seizoen 2006-07: Ludo Boeckx (HD), Andrew Peiman (HD&GD), Dirk Pauels (Secretaris), Nancy Van Mensel (GD), Ronny Hoefkens (HE) en Sooike Wuyts (voorzitter).

Op bovenstaande foto ook genomen in 2007 in Den Brink

tijdens de Algemene Vergadering zie je van links naar rechts de jeugd-clubkampioenen van seizoen 2006-07: Jasper Van Thielen, Joren Celis, Enver Peeters, Luc Van Thielen (jeugdtrainer), Jonathan Van Thielen, Maikhol Peelaerts, Tom Engelen, Render Peeters, Ludo Boeckx (jeugdtrainer), en Zoë Bouwen.

In 2008 werd het 2de logo van HBC (ontwerp Andrew Peiman) ingevoerd. Dat jaar werd ook Johan Dries lid van HBC.

In 2009 bestond het bestuur uit Sooike Wuyts (voorzitter),

Dirk Pauels (secretaris), Christel Tiebos (penningmeester). En de overige bestuursleden waren Ronny Hoefkens, Ludo Boeckx, Carla Tiebos, Andrew Peiman en Iris Heymans. Johan Temmerman gaf in juni 2009 zijn ontslag.

In 2009 werd ook voor de laatste maal de jaarlijkse HBC BBQ georganiseerd. In dat jaar werd Tim Verbaeten lid van HBC.

Eind 2009 kreeg de club nieuwe shirts / polo's gesponsord door HENCO en IMAPRO met het 2de logo van HBC erop.

Op zaterdag 29 Mei 2010, vierde HBC haar 40-jarig bestaan met een grote fuif in zaal 't Sas. Op z ondag 30 Mei 2010, was er dan de officiële viering 40 jarig bestaan HBC in zaal "De Vossenberg".In 2010 werd er ook van start gegaan met 55+ badminton, naast de volwassenen en de jeugd.In Januari 2011 nam Iris Heymans ontslag uit het bestuur. In dat jaar werd Armand Troubleyn lid van HBC.

In september 2011 trok Christel Tiebos zich terug uit het bestuur. Christel had toen 28 jaar dienst als bestuurslid op de teller staan waarvan 21 jaar als penningmeester.

Johan Dries nam de fakkel van Christel over als nieuwe penningmeester .

Twee jaar Sooike-Dirk-Johan (2012 - 2014)

In 2012 bestond het bestuur uit Sooike Wuyts (voorzitter), Dirk Pauels (secretaris), Johan Dries (penningmeester). De overige bestuursleden waren Kurt Dewit, Rudi Verlooy, Andrew Peiman en Tamara De Smet

Op bovenstaande foto genomen in 2012 zie je van links naar rechts Tessa Van Dyck, Nika Van Dyck, Iris Heymans (mama) en Selina Van Dyck.

Eind 2012 werd door het bestuur van HBC aan de leden gevraagd om ontwerpen voor een nieuw logo in te dienen,waaruit dan d.m.v. stemming het nieuwe logo zou wordengekozen. Het 3de logo (ontwerp van Johan Dries) kwam uit de bus.

Eind 2012 kwam er ook een nieuwe en grotere kast van HBC in zaal "De Vossenberg", een initiatief van Dirk Pauels en Kurt Dewit.

In 2013 gaf Rudi Verlooy zijn ontslag als bestuurslid.

In september 2014 werd Dirk Pauels ondervoorzitter en werd Armand Toubleyn de nieuwe secretaris.

In 2015 gaf Andrew Peiman zijn ontslag en in mei 2015 gaf ook Kurt Dewit zijn ontslag als bestuurslid.


Recent Sooike-Armand-Johan (2014 - ...)

Op 8 Juni 2015, tijdens de Algemene Vergadering van K.A.V.V.V. afdeling badminton liet HBC weten dat het niet langer zou aansluiten, en stamnummer 22 na 45 jaar zou inleveren. Er waren geen kandidaten meer in de club om aan te treden in de K.A.V.V.V. competities en Badminton Vlaanderen zette de bij hen aangesloten clubs onder druk om al hun leden bij hen aan te sluiten.


Op bovenstaande foto genomen op 16 Oktober 2015 in "Het Ganzennest" te Herentals zie je het toenmalige bestuur met partners: van links naar rechts: Agnes Van Der Linden, Johan Dries (penningmeester), Rien De Belser, Paula Laenen, Dirk Pauels (ondervoorzitter), Sooike Wuyts (voorzitter), Armand Troubleyn (secretaris), Kurt Dewit, Rita Heylen en Peter Van Grieken (ere-secretaris).

In februari 2016 gaf Tamara De Smet haar ontslag als

bestuurslid van HBC. Tamara bleef wel actief als jeugdtrainer en jeugdverantwoordelijke bij HBC.

Luc Van Thielen werd ondertussen ook terug actief als trainer.

In mei 2016 werd het eerste competitieseizoen onder leiding van Tim Verbaeten vlekkeloos afgerond.

Daarbij speelde onze 1ste heren ploeg kampioen en promoveerde naar de liga. Onze -15 jeugdploeg heren speelde ook kampioen. HBC had dat jaar een zeer goede lichting jeugdspelers, wat bleek uit het feit dat ze dat jaar de trofee voor het beste gemiddelde resultaat tijdens de toernooien van het PBA Jeugdcircuit kregen.


Het HBC clubkampioenschap ging dat jaar in een nieuwe formule door op één dag in zaal De Vossenberg, met prijsuitreiking s 'avonds tijdens de fuif waarmee het seizoen werd afgesloten. De nieuwe formule was sportief een succes, al was de opkomst voor de fuif minder dan verwacht (slechts 40 deelnemers voor 150 leden).

Ook de 50 plussers waren zeer actief in 2016. Op bovenstaande foto genomen op 16 juni '16 in Temse zie je van links naar rechts: Roger Olyslaegers, Patrik Bulteel, Hans Mertens, Agnes Van Der Linden, Armand Troubleyn, Laura Janssens, Jos Bellens en François Vos.

In maart 2017 vond de kampioenenviering seizoen 2016-17 van stad Herentals plaats. Op bovenstaande foto zie je van links naar rechts Lukas Lemmens, Arne Huyskens, Joachim Hellinck, en Elias Lemmens (de jeugdspelers), en daarnaast Ronny Hoefkens en Rik Puls.


Op bovenstaande foto, genomen in juni 2017, zie je de -19 jeugdspelers, samen met hun begeleider. Van links naar rechts: Jens Daneels, Michael Lauwen, Dennis Van Hunsel, Dirk Engelen, Jul Peelaers, en Raf Engelen.

In augustus 2017 werd Rik Puls de nieuwe materiaal verantwoordelijke van HBC. Voorheen was dat sinds 2012 Johan Dries. En daarvoor Ronny Hoefkens, sinds 1998.

In September 2017 nam Dirk Pauels ontslag als bestuurslid van HBC. Dirk was secretaris van de club van 2001 tot en met 2014, en ondervoorzitter van 2015 tot 2017.

Eind september 2017 vervoegde Alain Bex het bestuur als verantwoordelijke voor alle communicatie met stad Herentals (sportraad en sportdienst).

In Oktober 2017 vervoegde Rien De Belser het bestuur als verantwoordelijke feestelijkheden.

Op 10 December 2017 nam HBC voor de eerst maal deel aan de kerstmarkt in Herentals. Alles verliep vlot en in goede sfeer tot de markt vroegtijdig moest worden afgeblazen toen er veel wind begon op te steken en er tenten gingen vliegen.