Kroniek

De beginjaren (1969-1978)

De club werd onder de naam "Herentals-Express" op 10 september 1969 opgericht door Jan Van Roey, Alfons Cabuy en Frans Wuyts.

De naam verwees naar de sponsor Roland Vercammen, die in die tijd de "Express-bar" in de Zandstraat uitbaatte.

De thuishaven van de club werd "de blaas", de toen pas opgerichte tijdelijke sporthal in het rijkssportcentrum te Herentals.

Een bescheiden begin, want men kon in "de blaas" maar op 4 terreinen spelen. In 1970 telde de club 24 leden, waarvan de meesten op de foto hieronder staan. Deze foto werd getrokken in "de blaas" in 1970.

Op de foto zie je onderaan (gehurkt) van links naar rechts: Wim Van Sande, Frans Dens, Jul Drybooms, Sooike Wuyts, Sus Van Sande, Fons Cabuy en Marcel Van Sande; En bovenaan (staande): Lief Rombout, Hilde Symons, Jef Drybooms, Josée Mertens, Marc Dens, Liliane Robberechts, Paula Laenen, Christa Keith, Walter Van Doninck, Hilda Boonen, Irene Van Mol, Jan Van Roey, Josefine Wuyts, Imelda Vleugels.

Roland Vercammen was voorzitter tijdens de eerste 2 jaar van het bestaan van de club. Een secretaris was er nog niet, en Marcel Van Sande was de penningmeester.

Het lidgeld bedroeg toen 400 BEF/jaar (~10 €/jaar).

De club sloot zich in 1970 ook meteen aan bij de Koninklijke Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs (KAVVV), en kreeg stamnummer 22.

De spelers trokken wekelijks naar Antwerpen om competitie te spelen. Alfons Cabuy had voor de spelers koffertjes in hout gemaakt om raketten en pluimpjes in mee te nemen. Wanneer spelers uit Herentals met die koffertjes aankwamen kon de leute bij de mannen van 't stad niet op!

In 1972 kreeg de club voorzitter nr. 2: Frans Dens. En in 1973 kreeg de club al voorzitter nr.3: Sus Van Sande.

De clubkas was op dat moment zo goed als leeg.

Sus en zijn vrouw Hilda Boonen hebben de clubkas toen gered door een steunkaartenverkoop te organiseren

Op de foto hierboven, getrokken in de blaas in die periode zie je Hilda Boonen en Frans Wuyts, in tenue, klaar voor de strijd.

De steunkaartenverkoop was een groot succes in Herentals en omstreken, en hierdoor werd de club meteen ook bekend.

Later dat jaar kwam er een andere sponsor aangetrokken via Jan Van Roey: "General Chocolate" (De Beukelaer).


In 1974 kreeg de club voorzitter nr.4: Tony (Gaston) Janssens. De naam wijzigde naar badmintonclub "General Chocolate". In dat jaar werden er ook nog steunkaarten verkocht zo bleek, maar door onverlaten, voor eigen rekening. De club wist van niets. In dat jaar vond ook de 1ste verbroedering met badmintonclub "Blau-Weiss" uit Oberthal (Duitsland) plaats.

Op de foto hierboven, getrokken in de sporthal van "De Broeders" in 1975, zie je Paula Laenen (links) en Gusta Van Peer (rechts).


Eind 1977 stopte het voorzitterschap van George Luchtenberg toen die voor zijn werk verhuisde naar Australië. En in 1978 kreeg de club voorzitter nr.6 Jan Van Roey, die voor één jaar het roer in handen had...

20 jaar Sooike-Peter-Christel

(1979-2001)

In Juni 1979 werd Sooike (Frans Wuyts) tot voorzitter nr.7 verkozen. Peter Van Grieken werd tot secretaris verkozen. En Marcel Van Sande bleef penningmeester.

Ook Jef Tegenbos, Luc Van Kerkhoven, en Thea Seré werden herkozen. En Chris Cambré, Pol Vaernewijck, en Hugo Van Der Heyden vervoegden het bestuur als nieuw verkozenen. Wegens het stopzetten van de sponsoring door "General Chocolate" werd toen ook de naam veranderd in "Herentalse BadmintonClub".

Het lidgeld was toen 750 BEF / jaar (~ 18 €/jaar) en er waren 67 leden.

van links naar rechts: Frans Dens, Marleen Wouters, Chris Cambré, Marc Dens, Paula Laenen, Pol Vaernewijk, Chris Wouters, Hilde Simons, Jef Drijbooms, Peter Van Grieken en Sooike Wuyts.

Op 1 oktober 1979 werd het nieuwe sportcomplex "De Vossenberg" geopend, en verhuisde de club ook meteen naar deze nieuwe stek, waar er op acht velden kon worden gespeeld.