Bestuur

Secretaris :  Sarah Fierens

Schatbewaarder :
Steff Van de Water

Verantwoordelijken

Jeugdtrainer : 

Tamara Desmet

Jeugdcoördinator : 

Tinne Keuppens  

Materiaal

Rik Puls

Logistiek & Horeca & 50+

Nancy Van De Ven

Overheid & Media : Alain Bex

Competitieverantwoordelijk : An Pauwels 

Structuur, Beleid en Doelstellingen

HBC is een feitelijke vereniging met eenvoudige statuten en een eenvoudig organogram

Het bestuur  bestaat uit maximum

7 leden die verkozen worden  door

de Algemene Vergadering

Bestuursleden hebben stemrecht in maandelijkse bestuursvergaderingen

HBC Doelstellingen (ed.02 - 18/03/2015)

HBC Beleidsplan Jeugd (ed.02 - 18/03/2015)

HBC Klachtenbeheer Reglement (ed.01 - 14/11/2012)

HBC volgt de GDPR richtlijnen rond privacy van gegevens : detail zijn te vinden in onze Privacyverklaring.

HBC onderschrijft de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport

Aanspreekpunt integriteit :  API JEUGD

Tinne

Ik ben Tinne Keuppens en ik ben één van de 3 Api’s bij de Herentalse Badmintonclub, meer bepaald voor de jeugd.

Als spreekbuis voor de jeugd, ontferm ik mij vooral over het reilen en zeilen van onze jeugdwerking.

Ik ben zelf ook een recreatief lid binnen de Herentalse badmintonclub. Je kan mij geregeld op het veld terugvinden en af en toe pik ik samen met onze jongens (Jorian en Leander) of mijn ventje (Ismaël) een toernooitje mee. 

Heb je een vraag, een vermoeden, een klacht of een suggestie mbt grensoverschrijdend gedrag, dan mag je me altijd een mailtje sturen.


De club schenkt ook de nodige aandacht aan eventueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of wangedrag bij haar (jeugd)spelers.
In het verleden waren daarover zelden of nooit problemen. En de zeldzame problemen konden altijd vlot opgelost worden.

Bij eventuele probleemsituaties kan je contact opnemen met een API-verantwoordelijke :Gedragscode Jeugd

·        Fairplay, respect en teamsfeer zijn de sleutelbegrippen binnen onze sportclub.

·        Wij vragen iedereen tijdig aanwezig te zijn op de training/wedstrijd. Indien je op maandag niet op tijd kan zijn wegens school, gelieve de trainer hiervan op de hoogte te brengen.

·        Er wordt tijdens de jeugdtraining een kleine pauze voorzien van 5 à 10 minuten. Wij vragen iedereen tijdig terug speelklaar op de terreinen te staan

o   Wie 1 keer te laat terug komt uit de pauze krijgt een waarschuwing.

o   Wie 2 keer te laat terug komt uit de pauze krijgt een straf.

o   Wie 3 keer te laat terug komt uit de pauze mag meteen naar huis gaan.

o   Wie herhaaldelijk te laat terug komt uit de pauze krijgt een sanctie. Uitsluiting van een training of een competitie ontmoeting behoort tot een van de mogelijkheden.

·        Respecteer elkaar en al het materiaal, ook dat van jezelf.

·        Agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek, worden niet toegelaten. Men probeert steeds de zelfbeheersing te behouden.

·        Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, supporters of ouders worden niet beledigd. Niet op het veld en niet ernaast.

·        Voor en na de training/wedstrijd dienen de spelers te helpen met het klaarzetten en opruimen van het terrein.

·        De kleedkamers en sportzaal worden netjes achtergelaten.

·        Bij drukte worden er in principe uitsluitend dubbelwedstrijden gespeeld. Alleen als de gelegenheid er is, kunnen er enkelwedstrijden worden gespeeld.

·        De beslissing van de scheidsrechter wordt steeds geaccepteerd.

·        Men zet zich in om het spel zo goed mogelijk te spelen en om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

·        Ook op training zet men zich in en accepteert men de beslissingen van de trainer.

·        Men moedigt elkaar aan in plaats van te bekritiseren.

·        Men gebruikt geen drugs en men gebruikt geen alcohol voor/tijdens een wedstrijd of training.

·        Inzet wordt gevraagd voor clubactiviteiten. Deze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de club en benadrukken tevens het sociaal karakter van de club.

·        Trainers, coaches, bestuursleden en ouders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd.

·        Problemen of klachten worden met de trainers besproken.

·        Indien er problemen of klachten zijn die niet met de trainers kunnen besproken worden,
kan je steeds terecht bij onze jeugd-API Tinne Keuppens.