Bestuur

Voorzitter : Tim Verbaeten

Secretaris : Armand Troubleyn

Schatbewaarder :
Steff Van de Water


Verantwoordelijken

Jeugdcoördinator : Tamara Desmet

Logistiek & Horeca : Nancy Van De Ven

Materiaal : Rik Puls

50+ : Armand Troubleyn

Overheid & Media : Alain Bex

Administratie & Verslaggeving : Roger Vrancken

Structuur, Beleid en Doelstellingen

HBC is een feitelijke vereniging met eenvoudige statuten en een eenvoudig organogram

Het bestuur bestaat uit maximum

7 leden die verkozen worden door

de Algemene Vergadering

Bestuursleden hebben stemrecht in maandelijkse bestuursvergaderingen

HBC Doelstellingen (ed.02 - 18/03/2015)

HBC Beleidsplan Jeugd (ed.02 - 18/03/2015)

HBC Klachtenbeheer Reglement (ed.01 - 14/11/2012)

HBC volgt de GDPR richtlijnen rond privacy van gegevens : detail zijn te vinden in onze Privacyverklaring.

HBC onderschrijft de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport