Bestuur

Voorzitter : Tim Verbaeten

Secretaris : Armand Troubleyn

Schatbewaarder :
Steff Van de Water


Verantwoordelijken

Jeugdcoördinator : Tamara Desmet

Logistiek & Horeca : Nancy Van De Ven

Materiaal : Rik Puls

50+ : Armand Troubleyn

Overheid & Media : Alain Bex

Administratie & Verslaggeving : Roger Vrancken

Structuur, Beleid en Doelstellingen

HBC is een feitelijke vereniging met eenvoudige statuten en een eenvoudig organogram

Het bestuur bestaat uit maximum

7 leden die verkozen worden door

de Algemene Vergadering

Bestuursleden hebben stemrecht in maandelijkse bestuursvergaderingen

HBC Doelstellingen (ed.02 - 18/03/2015)

HBC Beleidsplan Jeugd (ed.02 - 18/03/2015)

HBC Klachtenbeheer Reglement (ed.01 - 14/11/2012)

HBC volgt de GDPR richtlijnen rond privacy van gegevens : detail zijn te vinden in onze Privacyverklaring.

HBC onderschrijft de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport

Aanspreekpunt integriteit : API

De club schenkt ook de nodige aandacht aan eventueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of wangedrag bij haar (jeugd)spelers.
In het verleden waren daarover zelden of nooit problemen. En de zeldzame problemen konden altijd vlot opgelost worden.

Bij eventuele probleemsituaties kan je contact opnemen met een API-verantwoordelijke :


  • voor de jeugd: Tinne Keuppens op het nummer 0477 17 43 58 of email: keuppenstinne@gmail.com

  • voor de dames: Mariet Daelmans op het nummer 0476 70 88 87 of email daelmans.mariet@outlook.com

  • voor de heren: Tim Verbaeten op het nummer 0485 86 87 57 of email timverbaeten@gmail.com