Bestuur

Voorzitter : Tim Verbaeten

Secretaris : Birgit Simmonds

Schatbewaarder :
Steff Van de Water

Verantwoordelijken

Jeugdcoördinator : Tamara Desmet

Logistiek & Horeca : Nancy Van De Ven  

Materiaal : Rik Puls

50+ : Nancy Van De Ven

Overheid & Media : Alain Bex

Administratie & Verslaggeving  : Roger Vrancken

Competitieverantwoordelijk : An Pauwels 

Structuur, Beleid en Doelstellingen

HBC is een feitelijke vereniging met eenvoudige statuten  en een eenvoudig organogram

Het bestuur  bestaat uit maximum

7 leden die verkozen worden  door

de Algemene Vergadering

Bestuursleden hebben stemrecht in maandelijkse bestuursvergaderingen

HBC Doelstellingen (ed.02 - 18/03/2015)

HBC Beleidsplan Jeugd (ed.02 - 18/03/2015)

HBC Klachtenbeheer Reglement (ed.01 - 14/11/2012)

HBC volgt de GDPR richtlijnen rond privacy van gegevens : detail zijn te vinden in onze Privacyverklaring.

HBC onderschrijft de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport

Aanspreekpunt integriteit :  API

De club schenkt ook de nodige aandacht aan eventueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of wangedrag bij haar (jeugd)spelers.
In het verleden waren daarover zelden of nooit problemen. En de zeldzame problemen konden altijd vlot opgelost worden.

Bij eventuele probleemsituaties kan je contact opnemen met een API-verantwoordelijke :