Sportelen 50+

Badminton is ideaal voor sportelen 50+.


De focus ligt vooral op recreatief badminton

Het is een zaalsport waarmee je op een speelse

manier aan je conditie kunt werken.


De instapdrempel is zeer laag.

Met een minimum aan techniek kun je al een

wedstrijd spelen.


Het risico op blessures is gering.

Racket en pluim zijn zeer licht en er is geen direct

contact met de tegenstrever(s).


Je kan gemakkelijk ‘gemengd’ spelen.

Spelers van verschillend niveau kunnen samen een

team vormen, waarbij de ‘sterkere’ speler een groter

deel van het terrein voor zijn of haar rekening neemt.


Meer info bij:

Armand Troubleyn
(Verantwoordelijke Sportelen 50+)
GSM: 0471 33 02 61


Initiatielessen

HBC probeert jaarlijks initiatielessen te organiseren
in het kader van 50+ sportelen:
  • Seizoen 2015-16: 5 lessen (do 24/09/15 en 1-8-15-22/10/15) 
  • Seizoen 2014-15: 10 lessen (januari 2015 - maart 2015)