Verzekering tegen ongevallen
 • Leden zijn verzekerd tegen sportongevallen
 • Zie bepalingen verzekering via Badminton Vlaanderen
 • Eerst aangifte bij de verzekeringsmaatschappij doen
 • Daarna eventueel aangifte bij ziekenfonds

Burgerlijke Aansprakelijkheid

 • HBC is een feitelijke vereniging
 • Alle leden (niet enkel bestuur) zijn aansprakelijk !
 • HBC heeft daarom een verzekering BA Verenigingen
 • Zie polis AD971NE bij maatschappij Allianz
 • Deze verzekering dekt alle leden
 • En ook vrijwilligers die HBC helpen bij evenementen
Privacy
 • HBC bewaart contact info van leden (gsm, email, ...)
 • En info voor aansluiting bij Badminton Vlaanderen
 • Het beheer is de bevoegdheid van de secretaris
 • De privacy wetgeving is van toepassing
 • Zie bescherming van persoonlijke gegevens
 • Email van HBC gaat steeds via de secretaris
 • Hij heeft de meest recente lijst met adressen
 • Zo blijven alle HBC leden geïnformeerd via mail
 • En zo krijgen ex-leden geen HBC mail meer